5-a reuniune a proiectului a avut loc în Malatya.

5-a reuniune a proiectului a avut loc în Malatya.  25.03.2015

 

A cinceareuniunede proiectșiînceeacepriveșteactivitățile au fostrealizateîn Malatya între22 - 27 martie 2015.

Reprezentanțiiorganizațieigazdă, DirecțiaEducațieiNaționalea Provinciei Malatya impreună cuparteneriisăilocalișireprezentanțiaiCaseiCorpului Didactic Doljsiparteneriisăilocali au participat la întâlnireșila activități.

Întimpulactivitățilorîntâlnirii, activitățilecare s-au desfășuratșiactivitățile care trebuiescefectuate au fostdiscutate. În plus, au avutlocnişteseminarii locale.Primulaavutloc laUniversitatea din Inonu –însala de conferinte a instituției de ȘtiințeSociale, iarparticipanţiiau foststudenți de la departamentediferite de la Facultatea de Educație. Studenţilor li s-au datinformațiidespreproiectșiviolențapsihologicăînsocietateși a caracteristicilor sale devastatoare.Încadrulseminarului, studenților le-au fostdatemateriale de proiect, cum ar fi broșuri, dosaresipixuri.

O altăactivitate a fostrealizatăîn Sala de conferințe a LiceuluiFatih Anatolian, care estepartener localîncadrulproiectului. Activitatea a fostîn format seminar / interviu.Prima datăelevii au fostinformaţi cu privire la violențapsihologicăînsocietateși a caracteristicilor sale devastatoare.Dupăprezentareaprivindviolențapsihologică de cătreprofesor consultant al liceuluiFatih Anatolian, Mustafa Șimșek, studențiișireprezentanțiiCaseiCorpului Didactic, instituțiaregionalăparteneră, auavut un interviu.

Pe 25.03.2015, însala de festivităţi a instituţiei deEducațiepublicăBattalgazi un seminar a fostorganizatpentrupărințiielevilor din școlilepartenere locale, Liceul de TurismFatih Anatolian, Liceul de TurismșiManagement Hotelier șiȘcoalageneralăKazimKarabekir. ÎnnumeleCaseiCorpului Didactic, Lect. univ.dr. Emilia Sorescu de laUniversitateadin Craiova a avut oprezentareîmpreună cuprofesorasociatHikmet ZELYURT de la Universitatea din Inonu şiau avutlocdiscuții cu privire la efectelenocive ale violențeipsihologiceși de comunicareîntrefamilieşimembriifamiliei. Încadrulseminarului, care a durataproximativ 1orăşijumătate, o pantomimă a fost, de asemenea, realizatăpentruparticipanți.Vizualizari : 741        « Clic aici pentru a reveni la știri
în sus
total tekil: 51531  •   azi Çoğul: 127  •   azi Tekil: 63  •   At Website 1 oameni în mod activ