Ce este Mobbing?


Ce este ,,mobbing” (violenţa psihologică)?

Termenul ,,mobbing” provine din limba englezăde la cuvântul ,,mob”, care înseamnă obrăznicie exageratăși ilegalitate. Cuvântul are rădăcini în limba latină, de la termenul ,,mobile vulgus”. Violența emoțională practicată la locul de muncă, cauzează pierderi pecuniare şi pagube greu de evaluat, fiind o problemă în sine.  Mobbing-ul (violența psihologică  la locul de muncă) înseamnă violență psihologică, presiune, blocaj, hărțuială,  tulburări sau agasare.

Institutul de limbă turcă a decis să utilizeze ,,Bezdiri” ca definiție în limba turcă a acestui cuvânt care înseamnă: ,,a molesta, a exclude, a discredita pe cineva prin acțiuni sistematice, cauzându-i persoanei respective o stare de neliniște la locul de muncă, școală, familie, comunitate, etc.“. În Universitatea din Malatya,,violenţa psihologică la locul de muncă “ este definită ca și ,,mobbing”, termen care este des folosit pe plan internațional.

Echivalentul în limba română a cuvântului mobbing este HĂRŢUIRE. Academia Română prin Dicționarul Explicativ al Limbii Române, în ediția din 1998,definea hărțuirea ca fiind:A necăji pe cineva cu tot felul de neplăceri, a nu lăsa în pace pe cineva; a cicăli, a sâcâi, a pisa / A întărâta, a zădărî / A purta discuții repetate și contradictorii cu cineva, a se lua la ceartă sau la bătaie; a se încăiera”.

Hărțuirea psihologică este un atac emoțional, abuzândde putere, de o poziție/ funcție, ce ia forma de violență psihologică,uneori ușor fizică, hărțuială verbală,dispreț, amenințare, etc. Începe cu un comportament plin de disprețpericulos șiintenționează să facă angajatul sărenunțe, prin neimplicare, datorităbătăii de joc, în scopul distrugerii reputației victimei. Violența psihologică este făcutăintenționat, cu motivații şi scopuri diverse, inclusiv pentru a exclude pe cineva de la locul de muncă, indiferent de vârstă, sex, rasă. Cel care practică hărțuirea este numit ,,agresor ”, iar cel care este hărțuit este ,,victimă”.

Victimele devin incapabile sămuncească, să învețe, să se integreze în colectiv, aceasta depinzând de nivelul și impactul dezastrului produs de hărțuirea psihologică. Studii relevante au arătat că cea mai mică durată a agresiunilor este de la 6 până la 15 luni, dar perioada medie care cauzează efecte severe este între 29 și 46 de luni. Luândîn considerare agresiunile, în diversele locuri de muncă, inclusiv în școli, precumși tipologiile agresorilor și victimelor, potrivit studiilor,hărțuirea este utilizată mai des in organizațiile nonprofit, în sectoarele de sănătateșieducație, cu precădere în universități.    

Istoria hărţuirii /mobbing-ului                       

Cuvântul ,,mobbing”  a fost identificat, în primul rând, in confruntările dintre animale,apoi în certurile dintre copii și a fost utilizat pentru a descrie relațiile dintre oameni. Studii efectuate la diverse locuri de muncă, din anii 1950-1960, a scos la iveală căviolența psihică nu e prezentă doar in rândul copiilor. Aceasta a apărut, pentru prima oarăcercetatăștiințific,în raportul ,,Siguranța şi sănătatea la locul de muncă”, făcut în 1984 de către dr. Heinz Leymann. Mobbing-ul a existat probabil dintotdeauna, dar la locul de muncă era evidențiat științificîncă de pe acea vreme, dar a fost întotdeaunaignorat, devenind un coșmar tot mai mare pentru unii angajați. A fi expus la un astfel de comportament, uneori, prin insulte, umiliri și alteori, prin munca in exces, pe lângă toate celelalte, poate cauza vătămări fizice si psihice aleangajaților.

 

Cum sa recunoastem hărţuirea / mobbing-ul?

Aceasta apare atât ca o exercitare a autorității asupraangajaților, cât și în psihologia de grup, în relațiile din comunitate prin exercitarea uneipresiuni sistematice. Pentru a fi definită ca ,,sistematică”, experțiiprevăd o perioada de exercitare de cel puțin 6 luni. În același timp, nu ne referim la problemele asociate cu stresul normal al muncii. Nu orice conflict sau contrazicere poate fi consideratăviolență psihologică. Pentru a defini cazul ca o hărțuire psihologică, trebuie să existe un comportament care are loc de câteva ori într-o lună, repetabil la o anumită perioadă de timp, folosităfrecvent, continuând pentru mai mult timp șiconturându-se ca un tratament crud și nemilos. Hărțuirea psihologică este exercitată într-un singur sens, pornește conștient de la agresor și este îndreptată împotriva victimei. Există două părți implicate, agresorul și victima. Cel care hărțuiește psihologic nu o face doar împotriva unei singure victime sau doar la serviciu, ci de cele mai multe ori el folosește acest comportament negativ atât în societate cât și familie, el hărțuind mai multe victime.

Este o putere inegală, vizibilă, între agresor şi victimă. Victima este întotdeauna cea care pierde. Pentru ca o agresiune psihologică să fie încadrată la hărțuire, este nevoie de intenție, continuitate, frecvență, perioadă lungă de timp,iar pentru recunoaștereaexistenței hărțuirii este nevoie să observăm conflictul, mediul organizațional, perioada și frecvența violenței psihologice.

Tipurile de hărțuire / mobbing 

1.      Mobbing vertical, de sus în jos : cazurile psihologice exercitate de un superior către angajat. Include atitudini șiacțiuni asociate cu abuzurile de putere cu care superiorii intenționează să-i supună sau săexcludă pe uniiangajați de la locul de muncă.

2.      Mobbing orizontal: colegii de pe același nivel organizațional (doi colegi egali castatut și muncă). Motivație: concurența, invidia, indiscreția folosită ca armă de înjosire, rivalitățileşi antipatiile personale între colegi.

3.      Mobbing vertical, de jos in sus: agresiunile angajatului față de manager. Nu este foarte comun. Motivație: neacceptarea noului superior, devotamentul față de vechiul manager, invidie, sabotarea în vederea obținerii postului șefului, etc.

 

Etapele mobbing-ului

-        Semne incipiente ale conflictului

-        Nerezolvarea conflictului

-        Începutul agresiunilor (sănătatea mentalăși fizică sunt afectate)

-        Agravarea agresiunilor (deteriorarea performanței)

-        Mobbing intensiv (afectează odihna, produce întârzieri la muncă)

-        Continuarea mobbing-ului intensiv (acesta devine mai important decât munca)

-        Starea proastă, renunțarea, demiterea, etc.

 

Efectul mobbing-ului

Una dintre principalele probleme ale vieții moderne este rezultatul hărțuielilor psihice şi impactul acestora, care este destul de extins. Indivizii știu, din experiența problemelor de acest fel, însă nu pot sa facă un pas înainte, pentru a identifica și clarifica situația. Hărțuiala psihologică la locul de muncăîncepe prin a fi ținta comportamentului nepoliticos si nociv și apoi, continuă cu acțiuni abuzive ale agresorului. În următoarea etapă, victima este considerată problematică sau etichetată drept bolnavă mintal, e considerată de colectiv a fi sursa problemelor. Uneori, conducerea şi colegii de muncă pot, de asemenea, să participe la agresiuni, pe lângă agresor, fiind instigați de către agresor. În general, agresorul creeazăun mediu ostil pentru a reduce reputația socială a victimeișipresează sistematic victima până o aduce în starea extremă în care victimarenunță la serviciu.

 

Efectele fizice șiemoționale ale violenței psihice, care afecteazădiferiți indivizi pot fi: insomnia, dereglări ale sistemului nervos, melancolia, dereglări ale concentrării, izolarea socială, pierderea încrederii în sine, excluderea socială, variate dereglări psihosomatice, depresii, pierderea speranțeișideznădejde, irascibilitate, furie, nervozitate și o stare de durere profundă.

 

Mobbing-ul face răuintegrității profesionale a omului șisimțului de individualitate, creşte îndoielile despre sine ale unei persoane, cauzează paranoia și confuzia, victima își poate pierde încrederea de sine, se poate izola, poate trece prin diferite stări de nervozitate, frică, rușine, furie şi neliniște. Mobbing-ul poate cauza plânsul, afectări de diferite intensități ale somnului, depresii, creșterea tensiunii arteriale, atacuri de panică care pot duce la infarct, boli metabolice legate de stresul post-traumatic.

Dacă victima transferă problemele de la serviciu asupra familiei, poate cauza tulburări conjugale și chiar conflicte. Mai mult, poate duce la violențășidivorț.

Conform unei cercetări, cheltuielile medicale ale victimei mobbing-ului sunt mai mari decât salariul acesteia.

Mobbing-ul, urmat de terapia psihologică, medicamentele, doctorul șicheltuielile de spitalizare, reducereaproductivității muncii, prelungireastării de boală, poate duce la mari pierderi economice.

 

Alte efecte ale hărțuirii psihologice:

-Pierderea motivației profesionale;

- Studenții, părinții, angajații pot avea conflicte de comunicare;

- Stare de oboseală;

- Pierderea motivației de a merge la muncă pentru că victima dorește să evite contactul cu colectivul care-l sprijină pe agresor. Sprijinul dat de colectiv agresorului e ca urmare a instigării efectuate în prealabil de agresor, fiind deseori un sprijininconștient;

- Sentimente contradictorii precum regretul, dorința de a riposta şi ambiția;

- Dorința de a schimba munca şi locul de muncă;

- Neîncredereaîn colegii de muncă.

 

Costul mobbing-ului

 

Costul apăsător al hărțuirii (violenta psihică la locul de muncă) este aceea căangajațiicare cad victime trebuie sa îndureatât o posibilă pierdere a locului de muncăși a securității social-economice, cât șio afectare a sănătății fizice și mentale a lor. Costurile indirecte, în acest caz, sunt acelea că angajatorii și societatea sunt forțate să reziste fiind afectate prin:

-reducerea calitățiiși cantității produselor

- producțiascăzută;

- instituția/compania poate să-șipiardă prestigiul suferind o diminuare a numărului de clienți. Producția cantitativă și calitativă generată de angajațiiafectați psihic de hărțuireva fi mult mai micădecâta acelorași angajați nehărțuiți psihologic. Pierderile muncii datorate bolii produc pierderi majore în economia țării.

  • Malatya Milli Eğitim Müd.
  • Stop Mobbing me
  • Hayatboyu Öğrenme Programı
  • Türkiye Ulusal Ajans
  • Romanya Ulusal Ajans
  • CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ
în sus
total tekil: 51531  •   azi Çoğul: 118  •   azi Tekil: 63  •   At Website 1 oameni în mod activ